"Parusin üzərində Rəsm" Layihəsi

4.08.2013 12:47
Tədbirin haqqında məlumat: 

Gəncənin gəncləri və 15 Amerikan proqramı məzunları öz istedadlarını "Canvas Painting Project" çərçivəsində nümayiş etdirdilər. Bu rəsmlərə əsaslanaraq sizin ətraf mühitin qorunması haqqinda olan düşüncələrinizi öyrəndik. Gənclər, afərin!

"Parusin üzərində Rəsm" Layihəsi

Friday, August 2, 2013 - 14:00