Qərarların Qəbul Edilməsi Prosesində Beyin Mərkəzlərinin Rolunun Artırılması Yolu ilə Hökumətin İşinin Səmərəliliyinin Gücləndirilməsi

15.07.2013 17:40
Layihə haqqında: 

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinə tərəfdaş təşkilat olaraq Azərbaycanın Qərb rayonlarında fəaliyyət göstərən QHT-lərin fəallıq səviyyəsini, onların işinin effektivliyini, yerli icra strukturları və bələdiyyələrlə əməkdaşlıq dərəcələrini müəyyən etmək üçün sorğular və digər sosioloji tədqiqatlar aparılmışdır. Tədqiqatların nəticələri İTM-nə hesabat şəklində təqdim edilmişdir. Layihə rəhbəri və layihə koordinatoru müntəzəm olaraq İTM tərəfindən keçirilən beyin mərkəzlərinin mahiyyəti barədə təlimlərdə iştirak edib və region QHT-lərini bu təlimlərin materialları tanış etmişdir. Onlara İTM kimi beyin mərkəzləri ilə işləməyin effektivliyi və bu işi görmək üçün konkret tövsiyələr çatdırılmışdır.