Sosial Sahibkarlıqla Bağlı V4 Ölkələrindən olan QHT-lərin Bacarıqlarının Öyrənilməsi

6.08.2013 23:55
Layihə haqqında: 

Layihə təklifinin ümumi məqsədi V4 ölkələri QHT-lərin təcrübəsi əsasında sosial sahibkarlıq potensialı haqqında Azərbaycan və Gürcüstanda yerli QHT-lər arasında maarifləndirmə yaratmaq idi. Azərbaycan və Gürcüstan 4 QHT rəhbərləri üçün Çexiya və Polşa tanışlıq təşkil olunub. Araşdırma ərzində tərəfdaşlar Çexiya Fandreyzinq Mərkəzi Fondu Azərbaycan və Gürcüstan QHT nümayəndələri üçün Sosial Sahibkarlıqla əlaqədar 4 günlük təlim kursu təşkil edilmişdir. Çex Respublikasına Azərbaycan və Gürcüstan nümayəndələrinin səfəri Qadınlar Fonduna, QHT-lərin inkişafı sahəsində təcrübə ilə tanış olmaq məqsədi ilə Polşaya ziyarət etmişdilər. Araşdırmadan sonra Azərbaycan və Gürcüstan iştirakçıların hər bir ölkədə 15 yerli QHT nümayəndələri üçün Sosial Sahibkarlıq haqqında 3 günlük seminarlar keçirmişdilər.