ITM təşkilatçılığı ilə təşkil olunmuş sərgi

12.12.2013 10:04

Hal Hazirda Kamil Vətəndaş MMIB nin Idarə Heyyətinin sədri Həsan Hüseynli ve IH-nin üzvü Akif Vəlizadə "Beyin Mərkəzlerinin Qərar Qəbulu Arenasında Rolunun Gücləndirilməsi Vasitəsi ilə Idarəetmənin Effektivliyinin Yuksəldilməsi" layihəsinin yekun konfransında iştirak edirlər. Konfransdan sonra sərgi təşkil olunacaq ki həmin sərgide 18 yerli ve regional təşkilatlar istirak edir. Sərgidə her bir təşkilat öz fəaliyyət planını əks etdirən BUKLET VE DIGəR PAYLAMA MATERİALLARINI, FOTO ŞƏKILLƏRI, KİTAB VƏ DIGƏR MATERİALLARI NÜMAYİŞ ETDIRİRLƏR. Layihənin əmekdaşi ki təşkilatın rəhbəri Həsən Hüseynlinin Layihənin faydalari haqqında məruzəsidə gözlənilir.